Om KIAR Fastigheter

KIAR erbjuder kommersiella och industriella lokaler till företag och organisationer verksamma i Helsingborg. Fastighetsbeståndet består av kontor-, butik-, industri- och lagerlokaler på attraktiva geografiska områden i staden.

KIAR är ett familjeägt fastighetsföretag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter. Vi drivs av att vara med och skapa förutsättningar för positiv näringslivsutveckling i Helsingborg.